World of Wonder

groene energie via watermolens

De wereld van vandaag is de toekomst van morgen

De wereld van vandaag is de toekomst van morgen. Het is meer dan eens tijd om even stil te staan bij ons huidig energieverbruik en –gebruik. De uitputtelijkheid van onze fossiele brandstoffen legt eens te meer de zwakte van ons huidig energiesysteem bloot. Als antwoord op deze roep naar zuinigere energie, duiken er steeds meer en meer alternatieve vormen van energielevering op, die zo allen hun voordelen tentoonspreiden. Hoog tijd vond ikzelf om enkele van de belangrijkste energiezuinige methodes die in de toekomst weleens een cruciale rol zouden kunnen gaan spelen in ons energieleveringverhaal te bespreken. De toekomst behoort aan hen die vandaag denken en bouwen aan morgen. Met deze gedachte in het achterhoofd is dit blogartikel ontwikkeld en met deze gedachte in mijn achterhoofd zullen mijn teksten je dan ook op gepaste wijze rondleiden in de fascinerende biotoop van zuinige energie. Veel leesplezier…en deze keer mag je er wat energie in stoppen! ?

groene energie via biomassacentrale

groene energie via biomassacentrale

Groene energie in de vorm van biomassa

Jouw groente- en tuinafval vormen misschien wel dé oplossing voor ons huidige energieprobleem.

Laten we die fossiele brandstoffen voor eens en altijd de deur wijzen en ons richten op vormen van energie die zuinigheid en het groene aspect wel hoog in het vaandel dragen. Een van deze zuinige energiebronnen is biomassa. Onder biomassa worden producten verstaan die voortkomen uit dierlijk en/of plantaardig restmateriaal. Denken we maar aan koolzaadolie, dierlijke vetten, … Daarnaast wordt biomassa ook weleens iets ruimer en wetenschappelijker omschreven als het biologisch afbreekbare gedeelte van producten uit de landbouw, afvalverwerking, tuinbouw, … Ongeacht de exacte definitie is het doel van biomassa wel eenduidig en duidelijk: het opwekken van groene en duurzame energie door verbranding, vergassing of het vergisten van organische materialen. Deze oneindige bron van energie vormt zonder twijfel een schot in de zuinige energieroos. Bovendien is biomassa eindeloos ter beschikking en brengt het verwerkingsproces geen schadelijke uitstoten met zich mee. Geen wonder dus dat de energie opgewekt uit biomassa door zijn duurzame karakter de volle en terechte steun van de overheid geniet.

Groene energie in de vorm van watermolens

Watermolens geven niet enkel het landschap kleur maar ze kleuren ook het energielandschap.

Wie het woord watermolen in de mond neemt, denkt waarschijnlijk meteen aan de pittoreske watermolens die zich aan de rand van een rivier of beekje bevinden. De watermolen kent echter een lange geschiedenis die zich over meer dan 2000 jaar van onze tijdlijn uitstrekt. Watermolens werden niet alleen gebruikt om het productieproces van houtzagerijen aan te drijven maar ook om graan te malen, in de wolindustrie en in tal van andere industrietakken. Hoewel hun aantal in het huidige Nederland beperkt is, vormt een watermolen toch nog ontegensprekelijk een bron van groene energie die handig gebruik maakt van de steeds aanwezige kracht van water. Ecologisch en economisch in een totaalpakket.

Groene energie in de vorm van aardwarmte

Waarom we er nooit eerder aan gedacht hebben, geen idee maar des te meer reden om er nu even bij stil te staan.

Wat hebben we toch met al die vervuilende en dure fossiele brandstoffen en waarom gebruiken we niet gewoon wat ons in onbeperkte mate iedere dag door onze eigen Moeder Aarde wordt aangeboden, namelijk aardwarmte. Aardwarmte, in wetenschappelijke omgevingen ook wel geothermie genoemd, zorgt voor de levering van energie door het verschil in temperatuur van de aardoppervlakte en de warmte die zich binnenin onze planeet bevindt. Het gebruik van aardwarmte in Nederland mag dan nog wel in zijn kinderschoenen staan, toch zorgen enkele waterpompen al voor de warmtevoorziening van een aantal gebouwen en zijn er steeds meer instanties die de stap richting aardwarmte overwegen. Er moet natuurlijk geïnvesteerd worden in de nodige installaties maar zijn deze kosten achter de rug dan is aardwarmte er gratis en voor niets!

Hydroelektrische centrale in Peru

Hydroelektrische centrale in Peru

Groene energie in de vorm van waterkracht

Niets dat zoveel kracht en zuiverheid uitstraalt dan de bouwsteen van ons eigen lichaam: water.

De kracht van water vormt al eeuwenlang letterlijk en figuurlijk een bron van energie. Vroeger deed waterkracht het graan malen, nu zorgen immense waterkrachtcentrales voor een onuitputtelijke en bovendien zuivere energiebron. Naar waterkracht wordt met recht en reden ook verwezen als witte steenkool. Steenkool als energiekracht en wit om nog maar eens het ecologische karakter van deze vorm van energie te onderstrepen. Niets is beter en groener dan de bron van alle leven: water. Water was er altijd, is er altijd en zal er ook altijd blijven. Waterkracht heeft dan ook een hele resem aan voordelen, die het zonder meer een energie van de toekomst maken.

Groene energie in de vorm van zonnefolie

Zonnefolie zou met zijn flexibiliteit en uitmuntende prijs-kwaliteit weleens sneller dan verwacht de taak van zonnepanelen en andere energiebronnen kunnen overnemen

De toekomst schuilt misschien wel in de opmerkelijke opgang en verbetering van zogenaamde zonnefolie, een soort van zonnepaneel maar dan in folievorm. Een folie waarvan verwacht wordt dat hij over enkele jaren zal kunnen concurreren met de stroom uit ons stopcontact. Waar je nu nog iedere maand met pijn in het hart jouw vaak hoog oplopende energiefactuur moet betalen, zit het voordeel van zonnefolie in het eenmalig investeren in de materie om daarna stelselmatig jouw geld terug te verdienen. Investeren in zonnefolie hoeft ook niet duur te zijn. Zonnefolie is namelijk stukken goedkoper dan bijvoorbeeld zonnepanelen, dus investeren is recupereren en euro’s genereren. En is dat niet wat we op het einde van de rit allemaal willen.

Groene energie in de vorm van waterstof

Waterstof is ondanks zijn explosieve karakter nog steeds een van de meest onderzochte energiebronnen van de toekomst.

Rijden op waterstof…een utopie of een beeld dat we in de toekomst niet meer van ons netvlies verwijderd krijgen? Omdat vele bedrijven potentieel zien in waterstof als groene toekomstige brandstof, worden er op jaarlijkse basis miljoenen euro’s in onderzoek naar verbeterde productie- en opslagmethodes gepompt. Want dat is net waar spijtig genoeg momenteel het schoentje nog steeds wringt. Waterstof is niet op te delven of op te pompen en de productie vereist momenteel net zoveel energie als de energie die het oplevert. Eens deze obstakels van de tafel zijn geveegd, ligt waterstof een mooie en groene toekomst te wachten. Daarover zijn vele analisten en specialisten ter zake het ontegensprekelijk eens.

groene energie via kerncentrale

groene energie via kerncentrale

Groene energie in de vorm van kernenergie

In tijden van veelvuldig onderzoek naar nieuwe energievormen is kernenergie een van de energiebronnen die nog steeds garant staat voor zuinigheid en stabiliteit.

Valt het woord energie dan valt ook vaak het woord kernenergie. Kernenergie heeft zo zijn voor- en tegenstanders maar desondanks vervult het nog steeds een cruciale plaats binnen onze energiemaatschappij. Zeker nu de uitputtelijkheid van onze fossiele brandstoffen zienderogen dichterbij treedt, trekken overheden steeds vaker de groene kernenergiekaart. Deze vorm van energie is niet alleen een zuinige maar ook een schone energie, die zo goed als geen uitstoten met zich meebrengt en die slechts een kleine hoeveelheid aan uranium grondstoffen nodig heeft om een grote hoeveelheid aan energie op te wekken. Kernenergie is nog steeds hip en zal dit ongetwijfeld nog geruime tijd blijven.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.